EKDV-479 - 推川悠里2017年番号 眼鏡×競泳水着×くび

EKDV-479 - 推川悠里2017年番号 眼鏡×競泳水着×くび

继用生石膏、玄参各一两,薄荷叶、连翘各一钱,煎汤一大盅,分数次温饮下,一剂而脉静身凉矣。 及将药服后,呕吐即止,小便继亦通下。

<篇名>56.论吴又可达原饮不可以治温病北方医者治温病,恒用吴又可达原饮,此大谬也。 【附案】在辽宁时,曾治一女子,月信期年未见,方中重用牛膝一两,后复来诊,言服药三剂月信犹未见,然从前曾有脑中作疼病,今服此药脑中清爽异常,分毫不觉疼矣。

统以上经验观之,则海螵蛸、茜草之治带下不又确有把握哉。【白散方】桔梗三分,巴豆一分去皮心熬黑研如脂,贝母三分。

又煎渣服之,全愈。 陈修园曰∶此宜灸鬲关二穴以救太阳之寒,再灸关元一穴以元阳存于何处?

渴欲饮水,无表证者,白虎加人参汤主之。盖其性能化胃中痰饮为水液,引之输于脾而达于肺,复下循三焦水道以归膀胱,为渗湿利痰之主药。

 <篇名>15.太阳阳明合病桂枝加葛根汤证伤寒之传经,自太阳而阳明,然二经之病恒互相连带,不能划然分为两界也。 后延愚为诊视,其脉弦长有力,重按甚实,左右皆然,视其舌苔浓而已黄,且多芒刺,知为伏气化热,因谓病者曰,欲此病愈非治以大剂白虎汤不可。

Leave a Reply